Tin tức

12/05: Thông báo gộp máy chủQuý Chủ tướng thân mến,

Lời đầu tiên Ban Điều Hành (BĐH) xin gửi lời cảm ơn tất cả quý nhân sĩ đã tham gia trải nghiệm Thiên Tướng Hùng Sư trong suốt thời gian vừa qua. BĐH Thiên Tướng Hùng Sư thông báo bảo trì để gộp máy chủ.

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 10h00 - 11h00 ngày 12/05/2016.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào hệ thống máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Thông tin chi tiết:
Máy chủ tham gia gộpCụm máy chủ mới
Thiên Tướng 04
Thiên Tướng 05
Thiên Tướng 06
Thiên Tướng 09
Thiên Tướng 10
Thiên Tướng 04
Thiên Tướng 50
Thiên Tướng 51
Thiên Tướng 52
Thiên Tướng 53
Thiên Tướng 54
Thiên Tướng 55
Thiên Tướng 56
Thiên Tướng 50
Thiên Tướng 60
Thiên Tướng 61
Thiên Tướng 60
  • Lưu ý:
   • Trong thời gian thực hiện, BĐH sẽ tiến hành bảo trì những máy chủ tham gia gộp server. Thành chủ sẽ không thể đăng nhập được vào các máy chủ trên trong khoảng thời gian này.

Thời gian gộp server

 • Bắt đầu từ 10h00 đóng các server cần gộp.

Quy tắc gộp

1. Quy tắc đăng nhập tài khoảng

 • 1. Sau khi gộp, tên server không đổi, cổng đăng nhập server vẫn như cũ
 • 2. Nếu trong các server gộp người chơi đều có nhân vật, thì từ cổng vào sẽ có hiển thị nhân vật tướng của các server để chọn

2. Quy tắc đổi tên nhân vật

 • 1. Sau khi gộp, người chơi trùng tên khi đăng nhập game sẽ có một lần được đổi tên.
 • 2. Nếu không đổi tên nhân vật sẽ được thêm hậu tố sever, ví dụ: TrươngTam01

3. Quy tắc trao đổi dữ liệu:

 • 1. Thế giới:
  • Thành trì server cũ sẽ lấy server gốc làm chuẩn
  • Tướng server mới đã ở trong thành trì, tất cả ảo ảnh lưu lại hiện trạng của server gốc lúc gộp
 • 2. Cấp độ quốc gia:
  • Cấp độ quốc gia và kinh nghiệm hiện tại sẽ lấy cấp và kinh nghiệm cao nhất của server gốc và server liên thông làm chuẩn
  • Nhiệm vụ quốc gia lấy server gốc làm chuẩn

4. Mua Dị Tộc:

 • Level và tiến độ Dị Tộc sẽ lấy cấp và Tiến Độ cao nhất của server gốc và server liên thông làm chuẩn

5. BXH:

 • Bảo lưu chức quan server gốc, xóa chức quan ở server liên thông, tranh giành quan chức lại từ đầu
 • BXH diệt địch sau khi gộp sẽ được tính lại
 • Quân Tư lấy server cũ làm chuẩn, số lần nhận Quân Tư trực tiếp gộp vào.
 • BXH đơn và công thành trực tiếp gộp vào nhau, sắp lại BXH mới

6. Thông tin cá nhân ( Ví dụ: sương mù…) gộp trực tiếp.

7. Quy tắc xóa Nhân Vật.

 • 2 Tuần không đăng nhập, nhân vật không nạp tiền có cấp nhỏ hơn cấp 30.
Top