Tính năng đặc Sắc

Thánh Vật

Thánh Vật trong Thiên Tướng Hùng Sư là tập hợp những thánh vật thượng cổ trong truyền thuyết về những vị anh hùng làm nên lịch sử, liệu bạn có trở thành vị anh hùng đó với những thánh vật này trong tay ?

Cách Sở Hữu

  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Cấp 49 có thể mở tính năng Thánh Vật
  • Những thánh vật này tăng những chỉ số Công, Thủ, Lính của tất cả các tướng, gồm có: Kiếm Hàn Tín, Giáp Hoắc Gia, Nón Kim Ưng, Giáo Mars, Khiên Ianus, Trượng Zeus

Khảm Đá, Thần Thạch

  • Khi đã đạt cấp 91, vượt ải Bá Chủ có thể nghiên cứu khoa kỹ Đá, cho phép khảm Đá vào Thánh Vật giúp tăng thêm chỉ số Công, Thủ, Lính

  • Khi đã nghiên cứu khoa kỹ, có thể khảm Đá vào Thánh Vật để tăng mạnh chỉ số của mỗi Thánh Vật

  • Khi Đá đã đạt cấp độ 15, khi khảm vào Thánh Vật có thể tăng cấp Đá lên Thần Thạch, giúp tăng thêm chỉ số, kèm theo những Kỹ Năng Thần Thạch

Top