Tính năng đặc Sắc

Quốc Chiến

Quốc chiến là công cụ hữu dụng để thể hiện sức mạnh của 1 quốc gia, bằng việc tranh chấp từng mảng lãnh thổ bản đồ gây ra những trận chiến khốc liệt, máu đổ thành sông, rồi ai sẽ trở thành bậc Quân Vương của Thiên Tướng Hùng Sư

Sương Mù Chiến

  • Cách mở: Khi người chơi đạt đến Cấp 30 và vượt qua quân đoàn thái thú thì
  • Tại đây người chơi có thể thăm dò sương mù, mỗi khi di chuyển trên bản đồ thế giới có thể nhận rương tài nguyên

  • Khi thăm dò sương mù, người chơi có thể đụng độ với kẻ địch, tiêu diệt hết kẻ địch sẽ mở thành trì
  • Phần thưởng: lượng exp rất lớn dành cho người chơi và võ tướng

Quốc Chiến

  • Mỗi khi người chơi điều quân đến thành trì đối phương, sẽ đụng độ những thủ thành, quân viễn chinh của địch quốc

  • Sau khi tiêu diệt hết tất cả kẻ địch trong thành thì có thể chiếm thành, màu lãnh thổ sẽ hiển thị của quốc gia chiếm được thành trì đó

Top