Tính năng đặc Sắc

Nhà Lao

Nhà Lao trong Thiên Tướng Hùng Sư là một tính năng đặc biệt, giúp cho các chủ tướng có thể bắt được những kẻ bại dưới tay của chủ tướng về làm tù nhân, trong thời gian bị bắt làm tù nhân này sẽ không thể sử dụng võ tướng đó.

Xây Dựng Nhà Lao

  • Chủ tướng cần đạt Cấp 81 và có 15.000 Ngân Phiếu

Công Dụng

  • Khi chiến đấu ở ngoài bản đồ thế giới ( Quốc Chiến ), có tỷ lệ có thể bắt được võ tướng địch khi đã đánh bại chúng, cấp nhà lao càng cao tỷ lệ bắt được càng cao
Nhà LaoCông Dụng
Lv1Bắt tướng và NPC tướng địch
Lv2Bắt Ảo Ảnh tướng địch
Lv3Phạt tù binh có chức quan nhận nhiều EXP
Lv4Tăng EXP phạt tù binh
Lv5Tăng xác suất bát tù binh, khi bắt được sẽ tự động phạt

  • Khi đã bắt được tù nhân, có thể dùng roi để thảo phạt chúng, nhận được kinh nghiệm với mỗi lần phạt tù nhân, cấp độ của roi càng cao, lượng kinh nghiệm nhận được càng phong phú
GậyCông Dụng
Lv1EXP +0, trốn +0 giây
Lv2EXP +5000, trốn +10 giây
Lv3EXP +14000, trốn +25 giây
Lv4EXP +26000, trốn +40 giây
Lv5EXP +40000, trốn +60 giây
  • Khi đã bị bắt tướng địch không thể tiếp tục chiến đấu, có thể tiêu hao vàng để vượt ngục, sau khi vượt ngục thành công võ tướng sẽ trở về Kinh Thành

Top