Tính năng đặc Sắc

Hoàng Bảng

Hoàng Bảng có thể được xem là thước đo chính xác nhất cho những chiến công mà bạn đóng góp cho quốc gia, đồng thời cũng là nơi khẳng định Chức Vị trong quốc gia của các chủ tướng trong thế giới Thiên Tướng Hùng Sư.

Chức Vị

  • Chức Vị trong Thiên Tướng Hùng Sư vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều lợi ích cho các chủ tướng như tăng sản lượng tài nguyên, người hầu theo hầu cận.

  • Những Đặc Quyền - Bí Kỹ của Quân Vương - Trọng Thần

Hoàng Đế

Chức VịSản Lượng
Hoàng Đế Sản lượng +1500
Nội Thần Sản lượng +750
Nội Thần Sản lượng +750
  • Hoàng Đế - Bí Kỹ: Kỳ Binh - Khi sử dụng Hoàng Đế có thể điều binh đến thành trì chỉ định, võ tướng tướng của Hoàng Đế sẽ xuất hiện ở đây

Thái Tử

Chức VịSản Lượng
Thái Tử Sản lượng +1350
Mộ Liêu Sản lượng +675
Mộ Liêu Sản lượng +675
  • Thái Tử - Bí Kỹ: Không Thành - Khi sử dụng địch không thể tấn công thành này

Nguyên Lão

Chức VịSản Lượng
Nguyên Lão Sản lượng +1320
Mộ Liêu Sản lượng +660
Mộ Liêu Sản lượng +660
  • Nguyên Lão - Bí Kỹ: Hỗn Loạn - Khi sử dụng khiến kẻ địch đơn chiến ở thành chỉ định có xác suất tấn công đồng đội

Thái Sư

  • Thái Sư - Bí Kỹ: Mê Cung - Khi sử dụng khiến phe địch qua thành này sẽ bị lệch hướng
Chức VịSản Lượng
Thái Sư Sản lượng +1290
Mộ Liêu Sản lượng +645
Mộ Liêu Sản lượng +645

Đại Tướng

Chức VịSản Lượng
Đại Tướng Sản lượng +1260
Mộ Liêu Sản lượng +630
Mộ Liêu Sản lượng +630
  • Đại Tướng - Bí Kỹ: Bẫy - Khi sử dụng khiến kẻ địch đi qua thành trì này sẽ bị mất sinh lực

Đơn Chiến

  • Mỗi lần đơn chiến thắng đối phương sẽ nhận được 1 điểm, đạt đủ điểm yêu cầu có thể nhận thưởng lượng EXP cực kỳ phong phú kèm theo Danh Hiệu

Công Thành

  • Tất cả người chơi có đóng góp công sức để chiếm được thành đối phương sẽ nhận được 1 điểm, đạt đủ điểm yêu cầu có thể nhận thưởng lượng EXP cực kỳ phong phú kèm theo Danh Hiệu

Top