Tính năng đặc Sắc

Chinh Chiến Phó Bản

Phó bản trong Thiên Tướng Hùng Sư vô cùng rộng lớn với đầy đủ các thử thách lớn nhỏ, những địa hình hiểm trở mà các chủ tướng phải vượt qua.

Phó Bản Cốt Truyện

  • Phó bản cốt truyện có hơn 9 chương lớn, mỗi chương sẽ có nhiều cửa ải khác nhau, mỗi cửa ải đều có NPC, sau khi đánh bại NPC trấn giữ mới có thể bước qua.

  • Nếu có Võ Tướng trấn giữ cửa ải đó, sau khi đánh bại có thể chiêu mộ võ tướng này về dưới trướng.

Phó Bản Tài Nguyên

  • Đánh bại NPC sẽ mở sự kiện đặc biệt, xuất hiện đội vận chuyển của kẻ địch (hạn giờ), tấn công đội vận chuyển nhận thưởng tài nguyên và EXP.
  • Phó bản sẽ hiển thị thời gian đếm ngược, hết giờ không thể chiến đấu, phải tốn Vàng mua số lần.

  • Có thể tốn Vàng nhấn vào đội vận chuyển và khiêu chiến lại.
  • Phó bản tài nguyên gồm 5-6 đội vận chuyển.
Top