Tính Năng Cơ Bản

Tiệm Trang Bị

Mỗi võ tướng trong Thiên Tướng Hùng Sư đều có thể đeo các loại trang bị, những trang bị này tăng các chỉ số tấn công, phòng thủ, binh lực của các võ tướng.

Tiệm Trang Bị

  • Điều kiện mở: Vượt ải phó bản Mạnh Hiếp Yếu
  • Cửa Tiệm: Tại Tiệm Trang Bị có thể mua trang bị, mua càng nhiều điểm thân thiện càng cao, cấp thân thiện càng cao tỉ lệ tạo mới xuất hiện trang bị phẩm chất tốt càng cao Các trang bị từ phẩm đỏ trở lên có thêm Kỹ Năng ( Tăng tấn công, phòng ngự của đánh thường và chiến pháp, lính )

  • Phân loại phẩm chất: Trang bị được chia làm 6 loại: Vũ Khí, Giáp, Binh Phù, Thú Cưỡi, Binh Thư, Cờ Trang bị gồm có 6 phẩm chất là: Trắng, Lục, Lam, Đỏ, Tím, Cam.
  • Kỹ Năng Trang Bị Trang bị Đỏ tối đa có thể có 1 kỹ năng, Tím tối đa 2 kỹ năng, Cam tối đa 3 kỹ năng.
Top