Tính Năng Cơ Bản

Khu Tài Nguyên

Tài nguyên trong Thiên Tướng Hùng Sư là một loại vô cùng quý hiếm, cũng có thể gọi là vạn năng với các tác dụng như: Nghiên cứu khoa kỹ, mua trang bị, chiêu mộ võ tướng, tăng thánh vật, trồng trọt, huấn luyện quân binh vv..vv

Các Khu Tài Nguyên

Thiên Tướng Hùng Sư có tổng cộng 5 Khu Tài Nguyên bao gồm: Dân Cư, Trại Lính, Nông Trường, Trại Gỗ, Khu Mỏ.

Dân Cư

  • Quán Trọ: tăng sản lượng bạc
  • Quán Ăn: tăng sản lượng bạc
  • Quán Rượu: tăng sản lượng bạc
  • Xưởng Vải: tăng sản lượng bạc
  • Đấu Trường: tăng sản lượng bạc
  • Tiền Trang: tăng trữ lượng bạc

Trại Lính

  • Trại Lính: tăng tốc độ chiêu binh
  • Huấn Luyệ: tăng tốc độ chiêu binh
  • Tỉ Võ: tăng tốc độ chiêu binh
  • Kho Binh Khí: tăng tốc độ chiêu binh
  • Đại Doanh: tăng tốc độ chiêu binh
  • Chiêu Binh: tăng tốc độ chiêu binh

Nông Trường

  • Ruộng: tăng sản lượng lúa
  • Xưởng Xay: tăng sản lượng lúa
  • Nguồn Nước: tăng sản lượng lúa
  • Chăn Nuôi: tăng sản lượng lúa
  • Bãi Cỏ: tăng sản lượng lúa
  • Kho Thóc: tăng trữ lượng lúa

Trại Gỗ

  • Rừng: tăng sản lượng gỗ
  • Đốn gỗ: tăng sản lượng gỗ
  • Xưởng Cưa: tăng sản lượng gỗ
  • Gia Công: tăng sản lượng gỗ
  • Bãi Trồng: tăng sản lượng gỗ
  • Kho Gỗ: tăng trữ lượng gỗ

Khu Mỏ

  • Mỏ Khoáng: tăng sản lượng sắt
  • Trại Sắt: tăng sản lượng sắt
  • Gia Công: tăng sản lượng sắt
  • Xưởng Luyện: tăng sản lượng sắt
  • Xưởng Đúc: tăng sản lượng sắt
  • Kho Sắt: tăng trữ lượng sắt

Xây Dựng Nhanh

Các chủ tướng có thể xây nhanh bằng cách nhấn vào nút nhàn rỗi sau đó chọn khu tài nguyên để xây dựng mà không cần phải vào trong Thành Chính

Top