Tính Năng Cơ Bản

Hoạt Động Hằng Ngày

Hoạt động hằng ngày trong Thiên Tướng Hùng Sư vô cùng đa dạng và thú vị nhằm giúp người chơi có những cảm giác tốt nhất khi trải nghiệm game.

Nhiệm Vụ Ngày

Mỗi khi hoàn thành những hoạt động trong game, người chơi sẽ nhận được Điểm, khi đạt đủ sô điểm quy định có thể nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thưởng Quân

Mỗi 4 giờ sẽ nhận 1 lượt Thưởng Quân, giúp tăng đầy lính của tất cả võ tướng.

Công Trạng

Mỗi khi tiêu diệt số lượng quân địch nhất định trong Quốc Chiến (Bản đồ thế giới), người chơi có thể nhận được điểm công trạng, đạt đủ điểm công trạng sẽ nhận thưởng rương, phần thưởng rương vô cùng phong phú: Lúa, Bạc, Gỗ, EXP, Sắt, vv..vv

Thuế

Khi số lượng thành chiếm càng nhiều, số lượng bạc nhận được từ việc thu thuế có thể tăng lên nhờ nghiên cứu khoa kỹ.

Mỏ

Mỏ Sắt là một hoạt động tranh cướp tài nguyên giữa người chơi với nhau, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt trong từng khu mỏ, không chỉ dừng lại ở đó, mỏ sắt còn có khu mỏ trung tâm, nơi cả 3 quốc gia có thể tranh chiếm để đoạt lấy lượng tài nguyên hấp dẫn tại đây

Top