Tính Năng Cơ Bản

Danh Sách Võ Tướng

Thiên Tướng Hùng Sư sỡ hữu lượng võ tướng đa dạng với những chỉ số Dũng, Thống ảnh hưởng đến tấn công, phòng thủ thường hoặc chiến pháp, cùng với các Địa Hình chinh chiến đặc biệt mỗi võ tướng sẽ mang sức mạnh rất khủng khiếp nếu chiến đấu ở đúng Địa Hình chuyên dụng.

Một Số Võ Tướng Của Game

Tướng Hình Ảnh Cấp Mở Chiến Pháp Loại Lính Chỉ Số Cơ Bản Địa Hình, Chiến Thuật
Sơn Báo 1-Cung Binh Đại Hán

Thống:15

Dũng:20

-
Bạch Nhung 18-Kỵ Binh Hung Nô

Thống:22

Dũng:28

-
Hồ Phận 22Hoành TảoĐao Binh Đại Hán

Thống:19

Dũng:46

-
Ân Phá 27Kỵ ẢnhKỵ Binh Đại Hán

Thống:57

Dũng:23

Thủ-Sơn Địa
Dolce 31Ám SátKích Binh La Mã

Thống:44

Dũng:36

Xung-Thảo Nguyên
Aerius 35Phượng MinhNỏ Binh Iberus

Thống:49

Dũng:31

Đột-Thủy Vực
Hồng Nhật 38Dũng VõKỵ Binh Hung Nô

Thống:45

Dũng:35

Thủ-Sơn Địa
Pulicius 41Ám SátTượng Binh La Mã

Thống:46

Dũng:34

Thành Trì +20%:

Xung-Thành Trì 

Đột-Thành Trì

Gaius 44Hổ ĐạpKiếm Sĩ La mãThống:58
Dũng:22

Sơn Địa +10%:

Thủ-Sơn Địa

Lãnh Nguyệt 47Lang NguyệtCung Binh Hung Nô

Thống:65

Dũng:30

Thảo Nguyên +10%:

Xung-Thảo Nguyên

Lucius 53Ngục CátVệ Sĩ Vương Đình

Thống:66

Dũng:29

Sơn Địa +16%:

Thủ-Sơn Địa

Thiết Tà 56

Kỵ Ảnh Trùng

Đao Binh Hung Nô

Thống:63

Dũng:32

Thảo Nguyên +16%:

Xung-Thảo Nguyên

Tibes 57Bão TápKỵ Binh La Mã

Thống:72

Dũng:23

Thủy Vực +16%:

Đột-Thủy Vực

Quán Anh 63Phẫn KíchKỵ Binh Đại Hán

Thống:48

Dũng:47

Sơn Địa +16%:

Thủ-Sơn Địa

Trần Bình 67Phẫn KíchĐao Binh Đại Hán

Thống:27

Dũng:68

Thủy Vực +16%:

Đột-Thủy Vực

Chu Á Phu 69Thánh KiếmĐao Binh Đại Hán

Thống:45

Dũng:57

Thành Trì +30%:

Xung-Thành Trì

Đột-Thành Trì

Regulus 74Xông PhaKỵ Binh La Mã

Thống:60

Dũng:35

Thảo Nguyên +16%:

Đột-Thành Trì

Hoắc An 78Hổ DượcCuồng Đao Binh

Thống:50

Dũng:65

Thảo Nguyên +25%:

Xung-Thảo Nguyên

Lý Quảng 83Cửu LôiThần Xạ Binh

Thống:60

Dũng:55

Sơn Địa +25%:

+Thủ-Sơn Địa

Hỗn Tà Vương 89Thiết ĐềKỵ Binh Hung Nô

Thống:83

Dũng:32

Sơn Địa +25%:

+Thủ-Sơn Địa

Hannibal 94Thánh PhạtKiếm Sĩ Carthage

Thống:85

Dũng:30

Thành Trì +45%:

Xung-Thành Trì

Đột-Thành Trì

Scipio 99

Hỏa Chiến

Xa

Chiến Xa La Mã

Thống:57

Dũng:58

Thủy Vực +25%:

Đột-Thủy Vực

Top