Tính Năng Cơ Bản

Chiêu Mộ Võ Tướng

Thiên Tướng Hùng Sư sỡ hữu lượng võ tướng đa dạng với những chỉ số Dũng, Thống ảnh hưởng đến tấn công, phòng thủ thường hoặc chiến pháp, cùng với các Địa Hình chinh chiến đặc biệt mỗi võ tướng sẽ mang sức mạnh rất khủng khiếp nếu chiến đấu ở đúng Địa Hình chuyên dụng.

Cách Chiêu Mộ

  • Mỗi chương phó bản đều có 2 võ tướng trấn giữ, sau khi đánh bại võ tướng trấn giữ này có thể chiêu mộ được trong Danh Sách

  • Sau khi đã đánh bại võ tướng xong, võ tướng đã xuất hiện ở trong Danh Sách, tại đây bạn có thể chiêu mộ tất cả võ tướng đã từng đánh bại

Đổi Võ Tướng

  • Khi đổi võ tướng tướng, nhấp chiêu mộ trong Danh Sách sẽ xuất hiện xuất hiện thông tin cụ thể của Thống Dũng , số tăng giảm phía trên là dữ liệu sẽ thay đổi khi đổi tướng.

Top